בר כוכבא 23 בני ברק 03-500-2091 03-500-2090 info@icd-israel.co.il

Ceramic Zirconia crowns

Zirconia Bridge

×

High esthetic

×

Layered Zirconia

×

Layered Zirconia

×

Zirconia bridge post view

×

Anterior Zirconia Bridge

×

Posterion Zirconia Bridge

×

Zirconia Framework

×