בר כוכבא 23 בני ברק 03-500-2091 03-500-2090 info@icd-israel.co.il

Full arches on implants

metal frame

×

Denture on bar

×